مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی روانشناسي
    گرایش عمومي /دانشگاه آزاد ساوه / معدل 15
https://.com