مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت مهتاب یزد
  مسئول انبار و تحصیلدار
 • بهمن ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت پرداخت
  مسِئول انبار

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com