مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه قم و دانشگاه مفید / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  انجام مقاله های علمی در زمینه حقوق بین الملل خصوصی و عقود و قرارداد های غیرمالی
 • 1393
  انجام مقاله های علمی در زمینه ی حقوق بین الملل خصوصی و عقود غیر مالی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا و بسکتبال موسیقی مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تسلط تقریبی به زبان فرانسه
https://.com