مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم حسابداری از فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم حسابداری از فنی حرفه ای
https://.com