مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش مهندسی حفاری /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش مهندسی مخزن، حفاری و بهره برداری /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مدرس دوره های نرم افزار مهندسی نفت در Sharif SPE
 • مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  مدرس دوره های نرم افزار در خانه مهندسی نفت
 • مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  مولف کتاب آموزش جامع نرم افزار Drilling Office

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پنج سال سابقه تدریس، مشاوره و فعالیت آموزشی
 • 1394
  رتبه ۲ کنکور کارشناسی ارشد

دانش تخصصی

 • نرم افزار Drilling Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Landmark
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار Drilling Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Landmark
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com