مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
  /دانشگاه ازاد واحد تنکابن

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در مدارس غیر انتفاعی

افتخارات

 • 1393
  عضو مددکاران اختصاصی ایران .عضوانجمن مددکاران ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مشاوره ومددکاری اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مددکاری قضایی اجتماعیی

ابزار و نرم افزار

 • lcdl. office.
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین اللملی icdl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره ومددکاری اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مددکاری قضایی اجتماعیی
https://.com