مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش استراتژی /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی
  /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16.7

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پرداخت اول کیش
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر استراتژی و بازاریابی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  مگفا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس کسب و کار/ مدیر پروژه

  توضیحات: حضور در چندین پروژه استراتژی، هوشمندی کسب و کار، طراحی سیستم، مشاوره مدیریت و کسب و کار، تدوین طرح کسب و کار و...

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  گوناگون
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس تحلیل کسب و کار

  توضیحات: پروژه های مقطعی در شرکتهایی به مانند مخابرات اصفهان، رویان گروه بهمن و...

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  چندین دوره داده کاوی، هوشمندی کسب و کار و مدیریت کسب و کار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com