مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه های هیدرولیکی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 16.8
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی / معدل 15.8

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت کالای الکتریک
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول طراحی و اجرای معماری
 • مرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۹
  شرکت کالای الکتریک
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی
 • خرداد ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۴
  شرکت کتام گستر
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی تحلیل و طراحی ساختمان ها با نرم افزارETABS- موسسه خانه عمران
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: به صورت تجربی
 • Autodesk Revit Architecture
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی ترسیم نقشه های فاز 2 معماری-موسسه خانه عمران
 • 3DEC-نرم افزار مدلسازی سه بعدی محیط های سنگی ناپیوسته
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه تحقیق و توسعه ارشد
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی طراحی سازه های صتعتی-جهاد دانشگاهی واحد امیر کبیر
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com