مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  فوق دیپلم تجهیزات وماشین الات
  گرایش کاردانی /دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۶
  انجمن صنفی تخلیه بارگیری کشتی
  کارگراسکله

  توضیحات: سابقه کاری سه سال وپنج ماه
  به دلیل رد نکردن بیمه کامل ماه ب ماه

دانش تخصصی

 • ملوانی عمومی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدارک کامل ملوانی بالا ۵۰۰تن
دانش تخصصی
 • ملوانی عمومی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدارک کامل ملوانی بالا ۵۰۰تن
https://.com