مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه صنعتی سجاد - مشهد / معدل 17.78
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران / معدل 15.57

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  الکتروژن
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی مواد

  توضیحات: کنترل موجودی انبار و سفارش گذاری اقلام داخلی و خارجی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه مدل زمانبندی تک ماشینه با در نظر گرفتن زمان در دسترس، موعد تحویل، ارسال بسته ای و تامین¬کنندگان متفاوت در زنجیره تامین در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات انجمن
 • 1393
  ارائه مدل زمانبندی تک ماشینه با در نظر گرفتن زمان در دسترس، موعد تحویل، ارسال بسته ای و تامین¬کنندگان متفاوت در زنجیره تامین در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات انجمن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MRP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CPLEX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • qlik view
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MRP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com