مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسی کشاورزی
    گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد / معدل 15
https://.com