مختصری از من

فردی باروحیه کاری بالا، انعطاف پذیر و فراگیر کار در محیط کاری هستم.
علاقه زیاد به کار هنری و ورزشی دارم.
اوقات فراقت را به ورزش و مطالعه متون علمی می گذرانم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / معدل 16.36

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شبکه بهداشت بویراحمد
  کارشناس بهداشت حرفه ای

  توضیحات: از تاریخ ۹۵/۹/۲۳ تاکنون در شبکه بهداشت شهرستان بویراحمد به عنوان نیروی طرحی بهداشت حرفه ای مشغول فعالیت می باشم.اما به دلیل اینکه طرح موقت بوده لذا خواهان شغلی با ثبات بهتر می باشم.
  فعالیت هایم و وظایف من در طول فعالیت شغلی:
  ۱_بازرسی کارخانجات و کارگاه ها از نقطه نظر بهداشت حرفه ای
  ۲_اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی محیط کار و ارائه راه حل بهبود شرایط محیط کار و پیگیری آن
  ۳_ارائه آموزش های لازم به کارگران و کارفرمایان
  ۴_ ارائه آموزش کشاورزی به بهورزان روستاها
  ۵_ اجرای بر نامه پیشگیری از سلیکوزیس و بازدید از کارگاه های دارای سیلیس و ارائه راه حل کنترل سیلیس
  ۶_همکاری درون بخشی شبکه بهداشت
  ۷_ شرکت در سمینار ها کارگاه های برگزار شده توسط شبکه بهداشت
  ۸_ ثبت کلیه فعالیت ها در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط کار
  ۹_گزارش آمار فعالیت ها به سطوح بالاتر

افتخارات

 • دارای گواهینامه پ۲ رانندگی
  گواهینامه بین المللیHSE
  لوح افتخار شرکت در جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر و تایپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر و تایپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com