مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی هوافضا
  /دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • NGO

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی متلب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com