مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی شیمی کاربردی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دولتی دامغان / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۵
  نمایندگی سونی شاهرود
  نصاب تلوزیون و تعمیرات ان

  توضیحات: در کاره قبلی پشتکار بسیار داشتم ولی در رشته تحصیلی من نبود

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  کار اموزی در ازمایشگاه تصویه.کار اموزی به مدت شش ماه در کارگاه صنعتی شیشه

پروژه ها

 • 1395
  کاراموزی کارگاه الکترونیک صنعتی در دانشگاه .و کار اموزی ازمایشگاه شیمی صنعتی
  کار اموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com