مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مواد
    گرایش متالورژی استخراجی /دانشگاه صنعتی سهند
https://.com