مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  بنیاد مسکن
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تدریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com