مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه ازاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  فروشگاه زیبایی
  مالی و حسابداری/ حسابدار و اپراتور سیستم

  توضیحات: حسابدار و مدیریت سیستم کامپیوتری و دوربین های مدار بسته

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ثبت هفت مقاله که موضوع دو عدد در رابطه با کامپیوتر و بقیه در حوضه مدیریت مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com