مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1390
    کارشناسی کارشناسی عمران
    گرایش عمران - عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز / معدل 12.45

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    شرکت فرانگر صنعت FIDEC
    مهندسی عمران معماری/ سرپرست واحد اجرایی
https://.com