مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر
  گرایش صنعت /دانشگاه ماشین سازی تبریز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه
  20% Complete
  عنوان مدرک: ccna

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه
  20% Complete
  عنوان مدرک: ccna
https://.com