مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد کرج / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳
  انتقال داده های رهام داتک
  سخت افزار و شبکه/ پشتیبان فنی ADSL & WIMAX

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بنده در حوزه های غیر کاری خود بسیار علاقه مند به خواندن کتاب های تخصصی در رشته خود و غیر تخصصی هستم و علاقه مند به ورزش هستم به طوریکه از دوران نوجوانی تا به حال آن را در رشته های مختلف دنبال می کنم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik Router OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com