مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1380
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش طراحی جامدات /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
https://.com