مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    گرایش ریاضی و فیزیک /دانشگاه آزاد یزد
https://.com