مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مديريت صنعتي
  گرایش مديريت صنعتي /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت ارمان پخش اراميس
  بازاریابی و فروش/ مسوول
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت صنايع پويا قالب
  مديريت

دانش تخصصی

 • ساخت وتوليد انواع قطعات صنعتي
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ساخت وتوليد انواع قطعات صنعتي
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com