مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
  گرایش مهندسی بهداشت محیط /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: تسلط بر نرم افزار office

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: تسلط بر نرم افزار office
https://.com