مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی
  /دانشگاه دانشگاه صنعت نفت / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی بازرسی فنی
  /دانشگاه دانشگاه صنعت نفت / معدل 16.32

پروژه ها

 • 1395
  رفتار ضدخوردگی پوشش نانوکامپوزیت اپوکسی-اکسیدروی-خاک رس
  محقق و نویسنده
https://.com