مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه دانشگاه آزاد قم / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۵
  پروژه ساختمانی 540 واحدی شباهنگ
  حقوق/ کارشناس حقوقی و مسئول فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول سرپرستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com