مختصری از من

بنده کارشناس فروش و بازرگانی با جندین سال سابقه در حوزه ارتباطات و مدیریت در این زمینه فعالیت میکنم و با تمام تلاش خود برای رسیدن به هدف والا در کار خود به نتیجه خواهم رسید.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1390
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه غیر انتفاعی البرز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  PTS Co
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازرگانی

پروژه ها

 • 1393
  همایش خروج از بحران در رکود
  مترجم و سخنران

  توضیحات: شرکت ثبت افریقا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا- بدنسازی- تدریس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Commercial Correspondence
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش بازرگانی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: زبان تخصصی بازرگانی
دانش تخصصی
 • Commercial Correspondence
  100% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش بازرگانی
https://.com