مختصری از من

به مدت 6 سال برنامه نویسی به زبان C#
مسلط به برنامه نویسی سه لایه و امنیت
مسلط به SQL Server و زبان TSQL
مسلط به Entity Framework
مسلط به Crystal Reports

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه دولتی بجنورد / معدل 14.13

پروژه ها

 • 1395
  مدیریت انبار یک سازمان دولتی
  برنامه نویس
 • 1395
  مدیریت تعمیرگاه یک ارگان دولتی
  برنامه نویس
 • 1394
  مدیریت اضافه کار یک ارگان دولتی
  برنامه نویس
 • 1394
  مدیریت بودجه و اعتبار یک ارگان دولتی
  برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com