مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور کرمانشاه / معدل 14.06

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت توسعه لعاب تهران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: انجام دادن کلیه امور حسابداری از قبیل صادر کردن فاکتور فروش و ثبت کلیه فاکتورهای خرید و فروش و ثبت حساب های دریافتنی مشتریان و ثبت گردش بانکها و خزانه داری و دستور دریافت و پرداخت چکها و چک کردن کلیه گردش حسابهای مشتریان.....و مسئول کل امور اداری شرکت (از قبیل اداری، انبار (کاردکس قطعات ) و امور دفتری و هماهنگی بین مشتریان و مسئول تولید)
  علت ترک کار: اتمام قرارداد فی ما بين ، در جستجوی ارتقاء شغلی وشرایط و موقعیت بهتر می باشم.

 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  قطعات pvc
  مالی و حسابداری/ امور اداری و حسابداری واقع در تهرانپارس (آغاز کار )

  توضیحات: انجام دادن حسابداری و امور دفتری شرکت
  علت ترک کار : نداشتن بیمه و انتقال محل سکونت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کارشناس امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word ,Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • نرم افزار حسابداری جهش شبیه همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاه
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • کارشناس امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com