مختصری از من

با سلام اینجانب اماده همکاری با بانک شما در تمام زمینه ها را دارا می باشم زیرا هم علاقه و استعداد وپشت کار را دارم.
باتشکر

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت وتولید /دانشگاه دانشگاه کار / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازاریابی و بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی و بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com