مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 16.66

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com