مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  دکتری دامپزشکی
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر زیست شناسی

  توضیحات: دبیر خصوصی زیست شناسی از پایه پنجم دبستان تا سوم دبیرستان
  آموزش با استفاده از بروز ترین متدد ها و لوازم کمک آموزشی
  تدریس مفاهیم پایه با استفاده از آزمایش و لوازم بصری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس زیست شناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو دامپزشکی

ابزار و نرم افزار

 • فیلم کمک آموزشی و آزمایشات مرتبط
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره از آموزشگاه معتبر
دانش تخصصی
 • زیست شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو دامپزشکی
https://.com