مختصری از من

امیرحسین نیک زاد(زاده ۲۰ مرداد ۱۳۷۸) .او از ۱۴ سالگی با طراحی و ۱۷ سالگی با عکاسی آشنا شد.
نکته ای که بسیار قابل توجه است خلاقیت او در کارهایش میباشد.
وی همیشه میگوید استعداد و نبوغ او موهبتی خدادادی است.
و مهمتر از آن این است که او مهارت خارق العاده خود را بوسیله تجربه ، تمرین و ممارست به دست آورده است.
او به غیر از طراحی و عکاسی علاقه شدیدی به نواختن پیانو و زیبایی اندام دارد.
نمونه کار ها:
www.mnxart.ir/portfolio

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Graphic Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Illustrator
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel Draw
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Camtasia
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cinema 4D
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: در حال اخذ مدرک IELTS
دانش تخصصی
 • Graphic Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com