مختصری از من

به عنوان شخصي كه در طي مدت خدمت 17 ساله در گروههاي مختلف كاري فعاليت كرده ، داراي روحيه تيمي بالا بوده و با مسئوليت پذيري و عرق كاري بالا نقش بسزايي در راهبري گروه هايي كه نقش هدايت ايشان را بر عهده داشتم ايفا نمودم حوزه مورد علاقه اينجانب منابع انساني و روابط عمومي ميباشد

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1378
  کارشناسی فيزيك
  گرایش حالت جامد /دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مركز) / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  نارگان
  كارشناس QHSE- نماينده مديريت كيفيت در بخش پشتيباني- سرپرستي

پروژه ها

 • 1386
  استقرار سيستم IMS در شركت نارگان- عضو كميته انرژي- عضو كميته 5s- عضو كميته ارتباطات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره هاي سرپرستي- مديريت استرس- مديريت بحران

ابزار و نرم افزار

 • MS Office-word- Excel- Internet- PHS- Powerpoint-Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره هاي مرتبط در شركت كمك ياران كوشا

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول سرپرستی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره هاي سرپرستي- مديريت استرس- مديريت بحران
https://.com