مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد رودهن / معدل 15.78

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  یاتاقان بوش ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

  توضیحات: شرکت تولیدی و صنعتی:
  انجام کلیه فرآیندهای مالی اعم از تهیه اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده، فروش فصلی، حسابداری فروش مویرگی، انبار، انواع گزارشات، تدوین بودجه، تهیه صورتهای مالی، پیاده سازی نرم افزارهای مالی و انبارداری، آموزش کارکنان رده پایین، پاسخگویی امور مالیاتی و سایر امور مرتبط با حسابداری

 • مرداد ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۳
  انتشارات دیباگران
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری

  توضیحات: انجام کلیه فرآیندهای مالی اعم از تهیه اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده، گزارشات مالی، گزارشات فصلی، محاسبه قیمت تمام شده، ضایعات، انبار، فروش، تهیه صورتهای مالی، ثبت و صدور اسناد، پیاده سازی سیستم مالی و انبارداری، نماینده و پشتیبان نرم افزار مالی سازمان، سایر امور مرتبط با حسابداری.

  دیباگران از شرکتهای وابسته به مجتمع فنی تهران می باشد.

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۰
  خانه عمران
  مالی و حسابداری/ حسابدار پاره وقت

  توضیحات: حسابدار پاره وقت
  انجام کلیه امور حسابداری اعم از ثبت و صدور اسناد، تهیه صورتهای مالی و...

 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۳
  مجتمع فنی تهران
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری

  توضیحات: آموزشگاهی و خدماتی:
  انجام کلیه فرآیندهای مالی اعم از تهیه اظهارنامه مالیاتی، گزارشات، حسابداری انبار، حسابداری فروش، تهیه صورتهای مالی، ثبت و صدور اسناد، پیاده سازی نرم افزار مالی، نماینده و پشتیبان نرم افزار مالی سازمان و سایر امور مرتبط با حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی ، خدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مالی تدوین، تدبیر، همکاران سیستم و...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدوین
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی ، خدماتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای مالی تدوین، تدبیر، همکاران سیستم و...
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com