مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش عملیات و زنجیره تامین /دانشگاه دانشگاه خوارزمی تهران (علوم اقتصاد سابق)
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه کاشان (دولتی) / معدل 15.31

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Corel videostudio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com