مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1380
  فوق دیپلم خدمات فرودگاهی هواپیمایی ایران ایر
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت جمهوری اسلامی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ معاون امور کارکنان
 • دی ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت جمهوری اسلامی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس اداره تربیت بدنی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۸۹
  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ معاون دفتر تشکیلات، سیستم ها و روشها
 • شهریور ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۹
  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ معاون امور پرسنلی و رفاه
 • مهر ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۵
  شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ معاون عملیات
 • مرداد ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۲
  شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سرپرست معاونت عملیات
 • خرداد ۱۳۸۲ تا مرداد ۱۳۸۲
  شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر امور مشتریان
 • دی ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۲
  فرودگاه بین المللی مهر آباد
  مالی و حسابداری/ سرپرست خدمات فرودگاهی شاهد مستقر در فرودگاه بین المللی مهرآباد
 • تیر ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۸۰
  فرودگاه بین المللی مهرآباد
  مالی و حسابداری/ سرپرست فروشگاه های خروجی (فری شاپ)
 • اردیبهشت ۱۳۷۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۲
  شرکت خدمات فرودگاهی شاهد
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست اداری
 • اردیبهشت ۱۳۷۷ تا تیر ۱۳۷۸
  فرودگاه بین المللی مهرآباد
  مالی و حسابداری/ سرپرست اماکن تجاری ترمینال 1 و 2
 • اسفند ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۷۷
  شرکت خصوصی تهران لولا
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • خرداد ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۳۷۲
  شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  سخت افزار و شبکه/ در بخش ریز کامپیوتر (تکنسین تعمیرات)
 • خرداد ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۳۷۲
  شرکت خدمات ماشینی جمهوری اسلامی ایران
  بازاریابی و فروش/ در بخش ریز کامپیوتر (بازاریابی و توسعه فروش)
 • خرداد ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۳۷۲
  شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  مالی و حسابداری/ کارشناس اداری و مالی
 • خرداد ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۳۷۲
  شرکت خدمات ماشینی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ در بخش طرح برنامه و سیستم (برنامه نویس کاربردی)

دانش تخصصی

 • دوره تخصصی مبانی کامپیوتر _ برنامه نویسی به زبان سیتم عامل unix
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تخصصی کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباط در مهندسی فرآیند ها (سازمان مدیریت صنعتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی صنعتی و مدیریت روابط مشتریان ، رویکرد شبکه (سازمان مدیریت صنعتی )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار آموزشی شش سیگما برگزار کننده کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنفرانس توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت برقراری روابط موثر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش توجیهی _ حفاظتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تخصصی مدیریت استرس ، مدیریت تحول، مدیریت تعارض
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تخصصی اصول مشتری مداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مجدد
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره تخصصی مبانی کامپیوتر _ برنامه نویسی به زبان سیتم عامل unix
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تخصصی کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباط در مهندسی فرآیند ها (سازمان مدیریت صنعتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی صنعتی و مدیریت روابط مشتریان ، رویکرد شبکه (سازمان مدیریت صنعتی )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار آموزشی شش سیگما برگزار کننده کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنفرانس توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت برقراری روابط موثر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با بورس اوراق بهادار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش توجیهی _ حفاظتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تخصصی مدیریت استرس ، مدیریت تحول، مدیریت تعارض
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره تخصصی اصول مشتری مداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مجدد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com