مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و پشتکار در زمینه مهندسی برق و مخابرات تحصیل و پژوهش داشته ام بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم درحال توسعه شما به اشتراک بگذارم.
چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه بالای کار تیمی و علاقه بسیار به حوزه فعالیت شرکت است.

نقاط قوت رفتاری

  • تدبیر / فهم سیاسی
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com