مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1393
  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 16.3

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  آموزش کار با دستگاههای ازمایشگاه تشخیص طبی و بهداشتی

پروژه ها

 • 1392
  تحقیق بر روی سرطان معده و باکتری هلیکوباکتر پیلوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تشخیص طبی و صنایع غذایی و بهداشتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: زیست شناسی

ابزار و نرم افزار

 • دستگاه های ازمایشگاهی و نرمافزار امار زیستی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تشخیص طبی و صنایع غذایی و بهداشتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: زیست شناسی
https://.com