مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی aaff
  گرایش sdfafa /دانشگاه fasfasf

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  efewfe
  مالی و حسابداری/ seffesf

  توضیحات: ewfsdefsefefdsdf

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
  ewrfsdsgregvrhtryhdx

پروژه ها

 • 1395
  wtwesge
  sfawtghbd

  توضیحات: wetfaszdvbdhh

افتخارات

 • 1395
  frwrftrttrtrt

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • kjdlvgabgfm,sd

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری

دانش تخصصی

 • gregtearzdbhtrhyer5y4yr
  60% Complete
  عنوان مدرک: ehye54eyyhrthrth

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: 3rfwsefswe

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ew3rwfsfef
دانش تخصصی
 • gregtearzdbhtrhyer5y4yr
  60% Complete
  عنوان مدرک: ehye54eyyhrthrth
https://.com