مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تولید /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16.8
https://.com