مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی برنامه ريزى شهرى
  /دانشگاه تهران مركز / معدل 14.9

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  دكورامسين
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش و مدير داخلى
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  طب ابزار آسيا
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com