مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه علوم تحقیقات اهواز / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  ثبت احوال شرق اهواز
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ متصدی کارت ملی هوشمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  تهیه پایان نامه تحصیلی
 • 1395
  تهیه پایان نامه تحصیلی

پروژه ها

 • 1395
  الکترو شیمی
  پژوهشگر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سامانه های شبکه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com