مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی صبح صادق / معدل 13
 • 1377 تا 1380
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان / معدل 12

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت تکامل قطعه امین
  مالی و حسابداری/ مدیر بازرگانی
 • مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت بازرگانی الماس طلا یی زنده رود
  مالی و حسابداری/ مدیر بازرگانی
 • مهر ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۶
  خدمات رایانه مهر
  بازاریابی و فروش/ مدیر
https://.com