مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه آزاد چالوس / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۳
  دفتر اسناد رسمی 308 چالوس
  حقوق/ کارمند(سند نویس)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com