مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش سرامیک /دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا / معدل 13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  کلید فولاد
 • 1392
  دوره کلید فولاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com