مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه پیام نور زنجان
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه پیام نور ابهر

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TÖMER
https://.com