مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش سیستم های قدرت /دانشگاه آزاد واحد اهر / معدل 17.56

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  سازمان علمی و پژوهشی مهندسین عمران کشور
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت عمران عرصه رهاب
  مهندسی برق/ کارشناس دفتر فنی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت صنعت سازه گستر مبین
  مهندسی برق/ کارشناس ارشد دفتر فنی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت جامع راه جنوب
  مهندسی برق/ کارشنای دفتر فنی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش، آمادگی جسمانی، اینترنت، سازمان های مرتبط به نهاد های انقلابی و ...

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • نرم افزار Matlab، Maple، Gams و ...
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار Matlab، Maple، Gams و ...
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com