مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی و مهارتی من باشد ای موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب میشود.از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت میبرم.سرعت کار به من انگیزه مضاعف میده.مشتاق همکاری با آدم های باهوشتر و قوی تر از خودم هستم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش طراحی /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی توحید / معدل 13.8
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم معماری
  گرایش طراحی /دانشگاه شهید هاشمی نژاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت ملک نیرو
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه بردار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  مازندنیرو
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه بردار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  دفتر طراحی و مهندسی
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر اجرایی

پروژه ها

 • 1393
  خط 400 مرکز مازندران
  نقشه بردار
 • 1392
  مرکز بهداشت گلوگاه
  مدیر اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com