مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مدیریت رسانه /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  استیل البرز
  بازاریابی و فروش/ سرپرست بازاریابی تجاری

  توضیحات: سرپرستی خانه های استیل البرز
  برگزاری رویدادهای مرتبط در خانه های استیل البرز
  تحقیق بازاریابی در ارتباط با رقبا
  برنامه ریزی ساعت کاری پرسنل خانه البرز
  جذب و استخدام پرسنل خانه استیل البرز
  پیگیری ئ تحلیل فروش خانه های استیل البرز

 • مهر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  نوآوران تحقیق
  بازاریابی و فروش/ سرپرست بازاریابی

  توضیحات: تحلیل فروش
  برنامه ریزی فروش دپارتمانهای فروش شرکت
  برنامه ریزی و اجرا کمپین های تبلیغاتی
  برگزاری رویدادهای مرتبط

 • تیر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  ویستابست
  بازاریابی و فروش/ سرپرست بازاریابی

  توضیحات: مدیریت و اجرای برنامه عملیاتی بازاریابی (ATL,BTL)
  تعریف پروژه های تحقیقات بازاریابی
  اجرای رویداد های ویستابست موضوع بهینه سازی مصرف انرژی
  همفکری و اجرای کمپین های تبلیغات

 • مهر ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۳
  گلباران سبز گیلان
  بازاریابی و فروش/ مدیربازاریابی

  توضیحات: برنامه ریزی و اجرای برنامه بازاریابی
  برگزرای نمایشگاه های مرتبط
  راه اندازی فروش اینترنتی
  برنامه ریزی فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MBA بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرسه کسب و کار بهار با تایید وزارت علوم
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Dynamics CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MBA بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرسه کسب و کار بهار با تایید وزارت علوم
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com